الديوان الوطني للإحصائيات
Office National des Statistiques
 
Statistiques Economiques
Parc Automobile
Méthodologie

Situation des immatriculations des véhicules automobiles au 1er semestre de l’année Situation des immatriculations des véhicules automobiles au 2ème semestre de l’année Situation annuelle du parc national automobile
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Au 31/12/2018
Au 31/12/2017
Au 31/12/2016
Au 31/12/2015
Au 31/12/2014
Au 31/12/2013
Au 31/12/2012
Au 31/12/2011
Au 31/12/2010
AU 31/12/2009
Au 31/12/2008
Au 31/12/2007
Au 31/12/2006
Au 31/12/2005
Au 31/12/2004
Au 31/12/2003
Au 31/12/2002
Au 31/12/2001
Au 31/12/2000
Au 31/12/1999
Au 31/12/1998
Au 31/12/1997
Au 31/12/1996
 
Date de dernière mise à jour :
lundi 24 février 2020
Indices
 
Messagerie